Twitter sẽ giao tài khoản tổng thống cho Joe Biden vào ngày nhậm chức-Twitter sẽ giao tài khoản tổng thống cho ông Biden vào ngày nhậm chức