tv-Ba ngày trước Euro, tivi giảm giá sâu, dân cuồng tha hồ chọn