tuyến xe cố định-Hải Phòng mở lại xe khách tới 6 tỉnh

  • Hải Phòng mở lại xe khách tới 6 tỉnh

    Hải Phòng mở lại xe khách tới 6 tỉnh

    Thông tin từ Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết, kể từ ngày 26/10/2021 chính thức khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đi đến một số tỉnh, thành phố.