tuyển Singapore-Video độc: Đức Chinh phát hiện ra hành động thiếu fair-play của U22 Singapore