tuyển Saudi Arabia-Báo Hàn hỏi thầy Park: Khi nào Việt Nam có điểm đầu tiên?