tuyển Malaysia-'Đá như này thì UAE cũng không phải đối thủ tuyển Việt Nam'