tuyển Iceland-Hơn cả bóng đá, ĐT Việt Nam là niềm cảm hứng của thế giới