tuyển Hàn Quốc-Cầu thủ Hàn Quốc sốc khi đội Triều Tiên 'đá banh như đánh trận'