tùy theo cấp độ dịch-NÓNG: Hà Nội có thể hạn chế hoặc dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu