Tường Vy-Công diễn vở kịch ‘Giấc mơ nàng tiên cá’ phiên bản nâng cấp đặc biệt dịp trung thu