tướng số-Đẹp trai, xinh gái đến mấy nhưng sở hữu nét tướng của kẻ gian tà nịnh hót này thì nhất định phải né xa