tướng rốn-Xem tướng rốn biết ngay tính cách, vận mệnh sang hèn

  • Xem tướng rốn biết ngay tính cách, vận mệnh sang hèn

    Xem tướng rốn biết ngay tính cách, vận mệnh sang hèn

    Trong nhân tướng học thì lỗ rốn nắm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng. Rốn nằm ở vị trí giữ vai trò trí tuệ và phúc lộc của mỗi con người. Nhìn vào tướng rốn bạn có thể dễ dàng biết được vận mệnh của mình có tướng làm quan, giàu sang phú quý hay cơ hàn, bần vi.