tướng phu thê-Hậu Hoàng check-in cùng trai đẹp, dân mạng phản ứng 'Mũi trưởng Long không thích điều này'