Tương ớt-Sau Australia, tới lượt Singapore thu hồi tương ớt của triệu phú gốc Việt vì sợ phát nổ