tướng lưỡi-'Bắt mệnh' giàu nghèo, sướng khổ qua 4 tướng lưỡi này

  • 'Bắt mệnh' giàu nghèo, sướng khổ qua 4 tướng lưỡi này

    'Bắt mệnh' giàu nghèo, sướng khổ qua 4 tướng lưỡi này

    Lưỡi là cơ quan vị giác dùng để nhận biết mùi vị thức ăn. Khi quan sát hình dáng và màu sắc bộ phận này, người ta có thể đoán biết được phần nào thế giới nội tâm, tình trạng sức khỏe, trí tuệ, tính cách của mỗi người. Đó cũng chính là điều kiện tiên quyết vận mệnh giàu nghèo, sướng khổ của bạn.