Tường lửa-Vái Trường Giang lấy may, Midu vẫn mất trắng gần 1 tỷ đồng vì quyết định sai lầm khiến Thanh Duy gục ngã