tượng khỏa thân-Tượng 12 con giáp ở Hải Phòng sắp được hội đồng chuyên ngành thẩm định