Tượng đài Lý Thái Tổ-Khởi động lễ đếm ngược một năm trước SEA Games 31