tướng cổ-Công nhân cho nổ núi, vô tình phát hiện mộ cổ: Khi tiến vào trong, tất cả sợ hãi bỏ chạy: 'Có quái vật'