Tưới xăng tự thiêu-Kinh hoàng chứng kiến cảnh người đàn ông tưới xăng tự thiêu ở Bình Dương