tuổi tý-Tuần mới (28/11-4/12): 2 tuổi thành công vượt trội, 1 tuổi vận xui đeo bám