tuổi học trò-Chết cười với loạt lý do 'trời ỡi đất hỡi' khiến hội học trò ngồi sổ đầu bài