tuổi học trò-Tổ chức sinh nhật kiểu học sinh: Không có tiền liền vẽ hẳn một chiếc bánh 'siêu to khổng lồ' để bạn thổi nến như thật