tước quân tịch-Tước danh hiệu Công an nhân dân đại tá Phùng Anh Lê, bắt thêm nhiều thuộc cấp