tuần lễ thời trang việt nam quốc tế-Minh Tú sexy trong show diễn của Chung Thanh Phong