tuần lễ thời trang-Nhà thiết kế Việt phản ứng show diễn của Trung Quốc 'mạo nhận' áo dài Việt Nam