tuần lễ thời trang-Người biểu tình 'náo loạn' show diễn Louis Vuitton