tuần lễ thời trang-Loạt phụ kiện độc đáo lên ngôi tại tuần lễ Haute Couture 2019