Tuấn Hưng-Tuấn Hưng ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh ngủ thiếp dưới sàn vì quá mệt khi chăm vợ sau sinh