Tử vong do đuối nước-Đi bắt ốc, 2 chị em ở Quảng Bình chết đuối thương tâm