tử vong-Tạm giữ nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người tử vong