tử vong-Thêm 186 bệnh nhân COVID-19 tại 10 tỉnh, thành tử vong