Tử vi hàng ngày-Tử vi thứ 3 ngày 19/10/2021 của 12 con giáp: Mùi bất an, Tị gặp biến động