Tử vi hàng ngày-Tử vi thứ 6 ngày 06/12/2019 của 12 con giáp: Dần thăng tiến, Tý gặp họa tiểu nhân