Tử vi 12 con giáp-3 con giáp bị hung tinh đeo bám trong tháng 11 sắp tới, cuộc sống đen đủi, làm gì cũng thất bại