tự tử-Chồng dùng xăng đốt vợ rồi uống thuốc sâu tự tử