tự truyện-De Ligt nghiên cứu tự truyện của Depay để quyết định tương lai?