tụ tập đông người-Chủ nhà trọ mang bia vào cùng 6 người tụ tập xem bóng đá dù đang giãn cách xã hội