tự nàng hãy cứu độ nàng-Giữa 'cơn sốt' Độ ta không độ nàng, Phương Thanh tung bản cover sửa lại ý nghĩa khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi