tử nạn giao thông-Xe tải rơi xuống mương, tài xế thiệt mạng