Tủ lạnh-Con dâu phủ tấm vải lên tủ lạnh, mẹ chồng hốt hoảng lại can ngăn vì lý do này