Tử hình-Bộ trưởng Nhật Bản từ chức sau câu nói đùa về án tử hình