truy vết f1-Lợi dụng truy vết F1, F2, người đi khử khuẩn... để lừa đảo