truy vết-Hai bệnh nhân Covid-19 mới được công bố ở TP HCM từng đi những đâu?