truy sát-Khởi tố, tước quân tịch thượng úy gọi bạn 'truy sát' người trong quán nhậu