trường tiểu học-Trường học Mỹ gây bức xúc vì yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi ăn