Trương Thị Mai-Xoa dịu nỗi đau Trà Leng

  • Xoa dịu nỗi đau Trà Leng

    Xoa dịu nỗi đau Trà Leng

    Trở lại Trà Leng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai động viên người dân trước những mất mát to lớn do mưa lũ, sạt lở hồi cuối tháng 10/2020...