Trương Thế Thành-'Không lối thoát' tập 43: Cái kết bất ngờ khi Minh ra tay giết vợ