trường Quốc tế ISHCMC - AA-Vụ xô xát tại trường Quốc tế ISHCMC-AA: Nhà trường lên tiếng kết thúc sự việc