trưởng phòng giáo dục-Đăng sai phát biểu của trưởng phòng giáo dục, một phụ huynh học sinh bị phạt 5 triệu đồng