trường học-Xô xát với bảo vệ, văng tục với cô giáo, thầy tiếng Anh nước ngoài bị thay thế