Trường Giang-Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy liên tục bị thí sinh bắt quỳ gối giữa sân khấu