trường đại học-Cựu thí sinh Olympia hé lộ lý do theo nghề xăm: Từng mơ học Thạc sĩ, Tiến sĩ nhưng nghề chọn người