trường đại học-ĐH Điện lực lì xì mỗi sinh viên 500K, các trường khác thế nào?