Trương Bá Chi-Trương Bá Chi bị mắng vô dụng lười nhác đến mức cả CBiz ghét bỏ, Lưu Đức Hoa lên tiếng tố cáo?