trúng thưởng-'Trúng thưởng' SH 150i, người dùng không thể ngờ thông tin lừa đảo được dựng lên quá chi tiết